קריסה – מתייה פרנו (צרפת)

משתתפים

Mathieu Pernot

מתייה פרנו מציג מנעד רחב של נקודות מבט צורניות ואנליטיות ועוסק בזהות, בהיסטוריה, בקדמה ובניכור. דימויים אלה, של בניינים בפרברי צרפת שנהרסו בחומרי נפץ, ברגע הקריסה, מזכירים בו בזמן את פגיעות המבנה ואת חולשתם החברתית של דייריו. הם ממחישים את הרצון למחוק אזורים שלמים, ואולי גם אנשים, מהזיכרון. כך חושף פרנו את המלחמה הרוחשת תחת הקונצנזוס.
בחסות מכון לתרבות צרפת.