Home Truth Contemporary Photography from the UK – אוצרת מיה ענר

משתתפים

משתתפים

Alan Powdrill

התערוכה Home Truth בוחנת את המושג "מרחב מוגן" מבעד לעיניהם של חמישה צלמים בריטיים עכשוויים.
משמעות הביטוי Home Truth הוא אמת בסיסית ומהותית, בעיקר כזו שלא נעים להכיר בה. כל העבודות שנבחרו לתערוכה עוסקות בפרשנויות אישיות ולאומיות למושגים אמת ובית תוך התכתבות עם המונח הכל כך טעון בתרבות הישראלית, מרחב מוגן.

אוצרת: מיה ענר