FEED ME – אוהד בנית

משתתפים

אוהד בנית

הלב מרגיש רעב והעיניים משביעות. על תזונה, שובע ומה שביניהם.
המרחב הווירטואלי חושף אותנו ללא הגנה וללא מחסומים. ״מרחב מוגן״ נוגע ופגיע.
האנונימיות היא המאפשרת לומר את כל העולה על רוחנו. לכתוש, לרמוס, לטגן, לבשל, להכניס, להוציא ולתת. לתת למי שצריך מה שצריך.
יצירה עצמאית קולקטיבית של זהויות בדויות כשהבדיה הכי גדולה היא שבעצם כולנו שם עם הלב והקרביים, רעבים. מזינים ומוזנים.