A New American Picture – דאג ריקארד (ארצות הברית)

משתתפים

Doug Rickard

השתמשתי בארכיון צילומי הרחוב של Google Street View לחקירה וירטואליות של אמריקה וחיפשתי מקומות שכוחי אל, במצוקה כלכלית. בהנעת המצלמות על פני עולם קפוא ובבחירת הקומפוזיציות מתוך מיליוני האפשרויות, נוצר שירו של החלום האמריקאי, במהופך; שירם של האנשים ושל המקומות שמושארים מאחור. בעולם שבו כולנו לכודים ברשת של מיליוני עיניים אלקטרוניות, אנשים רבים הם עדיין בלתי נראים.

בחסות שגרירות ארה״ב