פרקסיס The act of realizing ideas חומה ומגדל

מתוך ארכיון קק״ל

מתוך ארכיון קק״ל

מיצב אינטראקטיבי מאת יובל טבול ודניאל לנדאו
מבוסס על דימויים מארכיון הצילומים של קק"ל
בעבודתם החדשה ׳פרקסיס׳ מתייחסים יובל טבול ודניאל לנדאו לתפקידו של ארכיון כמעצב תודעה לאומית. בשיתוף פעולה עם ארכיון צילומים של קק״ל ניגשו האמנים לתקופת חומה ומגדל וניסו לקלף את שכבות הזמן והמרחב המתועדות בפעולת המתיישבים. ניסיון הישוב לייצר רצף טריטוריאלי על ידי מבואות מחיה מוגנות מקבל בעבודה פירוש גופני. הטיפול בדימויים והפסקול מנסים לחשוף את התת מודע של הכוחות הפועלים על המרחב הגיאוגרפי על ידי חזון קבוצה השואפת להגדיר בית מוגן.