צלם אוצר – יובל טבול

משתתפים

משתתפים

יובל טבול

הקונטור מחלץ מתוך הכאוס ישות ובהגדירו אותה הוא מציב לה גבולות. מעתה ואילך היא מובחנת ונבדלת מן הקונטקסט מתוכו היא חולצה. עשרת הדימויים שנבחרו מרכיבים יחדיו פלטפורמה של מעבדת מחקר צילומית שעניינה הטשטוש ההולך וגובר בין הצילום הפוליטי־תיעודי לבין זה האסתטי.

 אוצר: יובל טבול