Safe Haven צלם אוצר – יואב חורש

משתתפים

משתתפים

Yoav Horesh

“Safe Haven”

“Safe Haven” היא תערוכה קבוצתית הבאה לחקור את המרכיבים הפסיכולוגיים, הפיזיים והחברתיים
של מקומות המקלט שלנו, מקומות בהם יש הגנה, אמון וביטחון אישי. שם התערוכה ותוכנה נגזרים מן הנטייה הטבעית
של אנשים ליצור מרחב אישי שיאפשר תחושת ביטחון וחופש מפני פגעים של כוחות חיצוניים (אמיתיים או דמיוניים) הנתפסים כאיומים.

צלם אוצר: יואב חורש