ביקור בית – צלם אוצר גלריה אינדי

משתתפים

משתתפים

ביקור-בית

המרחב המוגן הפרטי של חברי גלריה אינדי מופר כאשר כל אחד מהם מקבל מפתח לביתו של חבר אחר ופועל בחלל לפי ראות עיניו. פעולה משותפת זו, המחברת בין האמנים כקבוצה ובו בזמן מתמקדת בפרטים המרכיבים אותה, מעלה שאלות הנוגעות למתח בין המרחב הפרטי לקבוצתי, להסתרה ולחשיפה, לחודרנות ולשמירה על פרטיות.

אוצרים: גלריה אינדי