נעמה קליימן – Over Night

משתתפים

נעמה קליימן

נעמה קליימן צילמה מיטות המשמשות נערים ונערות בהוסטל לחסרי בית, וצילומיהן הופכים לדיוקנאות הנערים, הנעדרים מהתמונה. הגבולות בין הפרטי לציבורי מיטשטשים ומצביעים על מורכבות השהייה בחלל ארעי ועל הניסיון העיקש להפכו לבית. 24 המיטות שבמקום משמשות במשך השנה 450 ילדים, שיכולים לבחור בעצמם רק את המצעים, וגם זאת מתוך המצאי הקיים. מעט החפצים שבתיקם האישי הם שמגדירים את זהותם.

*התהליך התרחש בשיתוף הוסטל "מקום אחר" , קורת גג חירומית לנערים ולנערות מחוסרי קורת גג בסיכון ובמשבר.