ניגונית מאת מיכל אופנהיים

משתתפים

שיר, מיגונית, מקום להיות בו

בעולם אחר, בכל יום, שוהים לזמן קצוב בחדר שאין בו דבר מלבד כמה שרפרפים ושטיח, בשאיפה להתחבר למרחב פנימי נפשי ושקט.
במציאות הישראלית אנו הולכים לחדר שאין בו דבר מלבד כמה שרפרפים ושטיח כשנשמעת אזעקה, אחת לשנה-שנתיים ובמקומות מסוימים בארץ בתדירות גבוהה אף יותר.
ניגונית מציעה אלטרנטיבה. מציאות משולבת.