המרחב הפרטי

משתתפים

משתתפים

ורד שדות

התערוכה מורכבת מ-12 צלמים שחקרו במהלך של שלושה חודשים את המונח מרחב מוגן . הצלמים העלו בגוף העבודה שיצרו שאלות לדיון מנקודות מבט אישית, אינטימית וחברתית, על רקע המציאות העכשווית בה אנו חיים, אשר במסגרתה הולכים ומיטשטשים גבולות המרחב הפרטי והמרחב הציבורי.